látogató számláló
Biztosítási feltételek

Keressen most 52 biztosító 9282 biztosítási feltételei között!


-tól -ig

Keresés a feltételek tartalmában:


2016-08-25, 2016-08-25, 9318
Biztosító Módozat Megnevezés Nyomtatványszám Érv. kezdete
KGFB Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás feltételek és ügyféltájékoztató SIG3049 2016-07-01
29. § (2)
A károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétõl, illetve a tudomásszerzéstõl számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A határidõ elmulasztása esetén - kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt - a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a káresemény bekövetkezése és a káresemény bejelentése közötti idõszakra a biztosítóval, a kárrendezési megbízottal, a levelezõvel, a Kártalanítási Számla kezelõjével, a kárképviselõvel és a Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók.

30. § (1)
A biztosított köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendõrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével - 5 munkanapon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni.
Készítette a Plus Creative Agency